Jak Bitcoin SV i IPv6 zmieniają Internet

Jak Bitcoin SV i IPv6 zmieniają Internet

Internet, jaki znamy dzisiaj, ze scentralizowanymi repozytoriami danych i komunikacją ułatwianą przez strony trzecie, nie zawsze był projektowany w ten sposób.

Ponieważ miliardy urządzeń jest podłączonych do Internetu, a każdego dnia jest ich coraz więcej, 32-bitowa przestrzeń adresowa zdefiniowana przez IPv4 oznaczała, że szybko zabrakło nam unikalnych adresów, za pomocą których można adresować poszczególne urządzenia. Zostało to tymczasowo rozwiązane przez translację adresów sieciowych (NAT), metodę, za pomocą której scentralizowana usługa modyfikuje nagłówki pakietów w drodze, aby zapewnić, że dotrą one do właściwego miejsca docelowego.

Jest to jednak niepotrzebna nieefektywność w porównaniu z komunikacją peer-to-peer ułatwianą przez IPv6 – wersję protokołu internetowego, która definiuje 128-bitowe adresy IP i może uwzględniać prawie nieograniczoną liczbę unikalnych urządzeń, dzięki czemu można je bezpośrednio adresować przez Internet.

Porównanie protokołów IPv4 i IPv6

  IPv4 (minusy)
 • - Protokół IPv4 został stworzony w latach 80. ubiegłego wieku. Nie sądzono wtedy, że internet stanie się tak popularny i już po kilkudziesięciu latach na świecie pojawią się miliardy urządzeń podłączonych do sieci – a przecież każdy taki sprzęt potrzebuje unikalnego numeru, aby wymiana danych przebiegała bezproblemowo.
 • - Różne kombinacje IPv4 pozwalają na utworzenie ok. 4,3 miliarda adresów. Dużo? Tak się tylko wydaje – obecnie posiadamy tyle elektroniki, że w 2019 roku skończyły się wszystkie nowe adresy IPv4.
 • - Adresy IPv4 są odzyskiwane z niedziałających już adresów czy urządzeń – organizacja RIPE NCC, która odpowiada za przydzielanie numerów IP, zajmuje się tym na bieżąco. Samo RIPE NCC zachęca do tego, aby nowszy protokół był coraz częściej wybierany oraz rozwijany – przyjdzie bowiem moment, gdy nie będzie się dało odzyskać więcej starych adresów IPv4.
  IPv6 (minusy)
 • - Protokół IPv6 składa się z ośmiu 16-bitowych części, oddzielonych od siebie dwukropkiem (ogółem adres IPv6 to 128-bitowa liczba). Tak wygląda przykładowy adres: 8098:a711:4240:5780:1f9b:1b93:1625:XXXX (zamiast X można wstawić dowolną cyfrę szesnastkową). Bardzo trudny do zapamiętania.
  IPv4 (plusy)
 • + Wszystkie adresy IPv4 składają się z czterech liczb (w zakresie od 0 do 255), z których każda jest oddzielona kropką – całość daje liczbę 32-bitową. Przykładowym adresem może więc być: 100.23.0.XX (zamiast X można wstawić dowolną cyfrę dziesiętną). Łatwy do zapamiętania.
  IPv6 (plusy)
 • + IPv6 po raz pierwszy pojawił się w latach 90. ubiegłego wieku, choć wtedy jeszcze nie był popularny, ponieważ nie sądzono, że pula adresów IPv4 może ulec wyczerpaniu.
 • + Powinien pomieścić ok. 340 sekstylionów adresów (inaczej – 340 trylionów, trylionów, trylionów)! Na tę chwilę taka liczba wydaje się nieprawdopodobna do osiągnięcia.

Szczegółowe porównanie protokołów na stronach IBM: https://www.ibm.com/docs/pl/i/7.1?topic=6-comparison-ipv4-ipv6

IPv4 vs IPv6 - Wybrane cechy

  Liczba bitów
 • IPv4: długość 32 bitów, adres podzielony na cztery części 8-bitowe.
 • IPv6: długość 128 bitów, adres podzielony na osiem części 16-bitowych.
  Sposób adresowania
 • IPv4: numeryczny – poszczególne bity oddzielone kropkami. Same bity w zapisie dziesiętnym.
 • IPv6: alfanumeryczny – poszczególne bity oddzielone dwukropkami. Same bity w zapisie szesnastkowym.
 • DNS (Domain Name System) odpowiada za to, aby zamieniać trudne do zapamiętania numery IP na dobrze nam znane i przyjazne adresy. Dlatego dla przeciętnego użytkownika różnica pomiędzy IPv4 a IPv6 jest niezauważalna.
  Liczba dostępnych adresów
 • IPv4: ok. 4,3 miliarda (wyczerpane).
 • IPv6: ok. 340 sekstylionów.
  Sposób przydzielania adresu do urządzenia
 • IPv4: ręcznie (przez APIPA lub DHCP).
 • IPv6: samokonfiguracja (urządzenie generuje adres, gdy połączy się z siecią dzięki IRDP i NDP).
  Sposób konfiguracji
 • IPv4: ręcznie albo przez DHCP.
 • IPv6: samokonfiguracja.
  IPSec (protokół zapewniający bezpieczeństwo i uwierzytelnianie danych)
 • IPv4: nieobowiązkowy, może być w pełni zintegrowany.
 • IPv6: obowiązkowy, w pełni zintegrowany.

Internet przyszłości

Wsparcie dla IPv6 rośnie na całym świecie, ponieważ główne rządy i firmy internetowe przechodzą na ten bardziej przyszłościowy standard. Wraz ze wzrostem adopcji IPv6, odblokowany zostaje również pełny potencjał oryginalnego protokołu Bitcoin, który może działać jako kompleksowy model komunikacji danych i płatności.

Aby dowiedzieć się więcej o oryginalnym projekcie Bitcoin jako kompleksowej sieci danych i płatności oraz o tym, jak połączenie Bitcoin SV i IPv6 może zapewnić prawdziwy model peer-to-peer w Internecie, dr Craig S Wright wyjaśnił w wywiadzie:

Główny naukowiec w nChain, Dr Wright zauważa, że prawdziwie kompleksowy model dla Internetu spowodowałby powszechne przyjęcie IPv6 i zastąpienie starszych dziwactw sieciowych, takich jak serwery centralne oparte na NAT. Gdy użytkownicy i komputery mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą za pomocą protokołu IPv6 i łańcucha bloków BSV, możliwy jest cały szereg nowych aplikacji.

„To, co umożliwia, to możliwość posiadania maszyn, których nawet nie wiemy, gdzie się znajdują, a którymi możemy sterować”

„Na przykład nie mogłem mieć adresu IP mojego samochodu, a mimo to mogłem wysłać wiadomość do łańcucha bloków na adres negocjowany jako jednorazowy token. A następnie samochód monitoruje to i bezpiecznie uzyskuje dostęp. Może nawet mieć adres IP tylko do nasłuchu, w którym nie ma możliwości wysłania fałszywych informacji do pojazdu. Tak więc moglibyśmy mieć system, który jest trudny do znalezienia, nie mówiąc już o hakowaniu”

„Peer-to-peer, podobnie jak wiele innych terminów w Bitcoin i w branży, został sprzeniewierzony. Komunikacja peer-to-peer powinna odbywać się między maszynami: bez serwera, bez modelu typu master-slave”

„IPv6 to jedyny sposób i na dłuższą metę wrócimy do tego modelu – modelu, jakim miał być Internet, modelu bez Facebooków i dużych centrów danych posiadających nasze dane, modelu, w którym komunikujemy się między firmami, a firma bezpośrednio od osoby do osoby”

zuku